On-line cestovní pojištění pro všechny typy cest

Sjednat si cestovní pojištění online je rychlé - za deset minut máte vybrané pojištění uzavřeno a můžete vyrazit na cestu.

Spočítat cenu cestovního pojištění - srovnání 10 pojišťoven

Typy cestovního pojištění podle délky a typu pobytu

Krátké jednorázové cesty

Jednorázové cesty

Krátkodobé cestovní pojištění je nejběžnějším typem cestovního pojištění. Jedete-li jednou, dvakrát do roka do ciziny na dovolenou či za přáteli, jiný typ cestovního pojištění se Vám nevyplatí. Pojišťovny nabízí sjednání pro pobyty o délce trvání jednoho dne až do 90 či 365 dnů. Cena je dána denní sazbou a počtem dní.

Porovnat ceny

Stáže, studijní pobyty

Dlouhodobé pojištění

Studijní či pracovní stáže, výměnné pobyty studentů či pracovní mise v zahraničí jsou typickými případy, kdy se vyplatí dlouhodobé cestovní pojištění. Nijak výrazně se neliší od krátkodobého, pojišťovny většinou nabízí zvýhodněnou cenu v přepočtu na jeden den pobytu v zahraničí. Pozor na podmínku, že pojištěný musí být v době uzavření v ČR.

Porovnat ceny

Pracovní cesty

Opakované cesty, roční paušály

Speciálním případem dlouhodobého cestovního pojištění jsou takzvané roční cestovní karty pro opakované cestovní pojištění. Nejčastěji si ho pořizují firmy pro své zaměstnance, kteří pravidelně vyjíždějí za hranice. Výhoda je jasná - není potřeba před každou cestou řešit pojištění. Délka jednoho pobytu je omezena (14dní - měsic), počet opakování ne.

Porovnat ceny


Cestovní pojištění - zvolte si potřebný rozsah

Léčebné výlohy

Základem cestovního pojištění je krytí léčebných výloh. Pojišťovna poskytne úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů na ošetření související s pojistnou událostí v zahraničí, kterou je úraz nebo náhlé (akutní) onemocnění.
Pojištění nenahrazuje zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění, pojištění se vztahuje pouze na nutné a neodkladné léčení stabilizující stav pojištěného natolik, že je schopen v cestě pokračovat nebo být převezen zpět do České republiky.

Pojištění cestovních zavazadel

Pojištění zavazadel se vztahuje na cestovní zavazadla a věci osobní potřeby obvyklé pro daný účel cesty, které jsou ve vlastnictví pojištěného a které si vzal na cestu, případně na věci, které si prokazatelně pořídil během cesty.
Vaše zavazadla jsou pojištěna proti poškození nebo zničení pojištěné věci živelnou událostí a odcizení, poškození nebo zničení pojištěné věci krádeží vloupáním nebo loupeží z ubytovacího zařízení, příp. z úschovny a z jiných podobných zařízení.

Úrazové pojištění

Pojistnou událostí je zde úraz, kterým se rozumí působení neočekávaných a náhlých zevních sil nebo vlastní tělesné síly a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.

Pojištění odpovědnosti

Pojistnou událostí v pojištění odpovědnosti je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu, popřípadě i jinou újmu, za kterou pojištěný odpovídá a je povinen ji nahradit. Podmínkou vzniku práva na plnění je, že pojistná událost nastala v souvislosti s činností pojištěného v běžném občanském životě.

Další zdroje informací

Podpořte nás

Partneři

Cestovní pojištění Česká pojišťovna
Cestovní pojištění Generali
Cestovní pojištění Kooperativa
Cestovní pojištění Česká pojišťovna
Cestovní pojištění Generali
Cestovní pojištění Kooperativa
Cestovní pojištění Kooperativa
Cestovní pojištění Česká pojišťovna
Cestovní pojištění ČSOB